E-mail : infos@pratsdemollolapreste.com | Tél : + 33 (0)4 68 39 70 83

Toutes les vidéos de la Fête de l'Ours

TV SUD
Le maquillage des ours

La chasse à l'ours, c'est parti...

La chasse à l'ours au Fort Lagarde

La chasse à l'ours au village

Après la chasse, les ours sont rasés

Qu'est-ce que la fête de l'ours ?

CARNAVAL

XIPTV.CAT

Capítol 104 Prats de Mollo

Candidats a ós

El caçador de l’ós

Amor per la Festa de l’Ós

Com s’afaita l’ós ?

Tastem l’ungüent de la festa

A per la candidature de la Unesco

Periodistes a la festa

La llegenda de l’arbre mentider

La comarca del Vallespir

La Retirada

Amor entre fronteres

Ballem el contrapàs

Recorregut per la Catalunya Nord

FRANCE 3

href="http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_

pays_catalan_,1000065371.html" target="_blank">JT

Local 19-20 - Pays Catalan